Påbygg

Søknad om skoleplass utenom ordinært inntak - Påbygg

All ordinær søking om skoleplass skjer gjennom Vigo.no innen 1. mars. Dette søknadsskjemaet kan brukes til å søke om å stå på skolens lokale venteliste og erstatter IKKE ordinær Vigo-søknad.

 

Kontakt