Voksenopplæring

Det er fylkeskommunens ansvar å tilby videregående opplæring, også for voksne. Hvordan dette organiseres er ulikt fra fylke til fylke. I Møre og Romsdal fylkeskommune organiseres dette gjennom sju videregående skoler som har et spesielt ansvar for voksne søkere (over 25 år). Borgund vidaregåande skole er en av de syv skolene i fylkeskommunen som tilbyr videregående opplæring for voksne.

Ved Borgund vidaregåande skole er voksenopplæringen en egen avdeling, BORK karriere og kompetanse. Vår oppgave er å tilby råd og veiledning når det gjelder realkompetansevurdering og opplæring/kurs til voksne over 25 år, innenfor våre utdanningsprogram. Vi tilbyr også kurs til lokalt og regionalt næringsliv.

Kontaktinformasjon: BORK Karriere og Kompetanse, Borgund vidaregåande skole, Yrkesskolevegen 20, 6011 ÅLESUND

E-post: bork@mrfylke.no  
Tlf: 71 28 12 70

Aktuelle kurs:

 • Fellesfag yrkesfag
 • Vg1 Restaurant og matfag
 • Vg1 Bygg og anleggsteknikk
 • Vg1 Service og samferdsel
 • Vg1 Teknikk og industriell produksjon
 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Vg2 Helsearbeiderfag
 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeider
 • Vg2 Helseservicefag
 • Vg3 Tannhelsesekretær
 • Praksiskandidat Renholdsoperatør

 

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt