Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studie, ny jobb eller høyere lønn.

Realkompetansevurdering i grunnskole og videregående opplæring

Realkompetansevurdering i grunnopplæringen handler om å vurdere den voksnes realkompetanse opp mot læreplaner i de enkelte fag. Alle over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering. Etter en realkompetansevurdering skal den voksne få et kompetansebevis som viser hva som er godkjent.

Realkompetanse er summen av den kompetansen du som voksen har tilegnet deg gjennom livet. Kompetansen kan ha blitt ervervet gjennom arbeid, kurs, deltagelse i organisasjonsliv/samfunnsliv, skole og fritid. Hvor og hvordan kompetansen er ervervet, har altså ingen betydning, det avgjørende er at du er i besittelse av den.

Dersom du ønsker å få vurdert din realkompetanse, kan du ta kontakt med kontaktperson ved voksenopplæringen.

Dokumenter

Kontakt