Rådgivarar

Borgund vidaregåande skole har fem rådgivarar, med ansvar for ulike avdelingar. Dei held til på rådgivarkontora i avdeling for elevteneste.
Rådgivarane skal saman med kontaktlærarane være til hjelp for elevane i spørsmål om fagval, studieval, yrkesval, samt sosiale vanskar som har samanhang med eller gjer skolegangen vanskeleg. Rådgivarane samarbeider med PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) og andre ved behov.

Avd. Bygg og anleggsteknikk, Vg1 og Vg2: Helen Kildehaug  

Kontortid:

 • Tirsdag: 11.25 - 13.30 
 • Onsdag: kl. 08:30 - 14:30
 •  Fredag: kl. 10:00 - 11:25

Avd. Helse og oppvekstfag - Vg1, Vg2, Vg3: Ingrid Sæther 

Kontortid:

 • Mandag: kl. 10:00 - 15:00
 • Onsdag: kl. 08:15 - 14:30
 • Torsdag: kl. 10:00 - 15:00. 

Avtal tid til en samtale før du kommer til rådgiverkontoret. Send SMS til 413 00 396

Elektrofag - Vg1, Vg2, Vg3  og Påbygg - Vg3 og Vg4: Liv Toril  B. Amundsen

Kontortid:

 • Måndag: kl. 08:30 - 15:00
 • Tysdag: kl. 08:15 - 14:30
 • Onsdag: kl. 11:00 - 14:30
 • Torsdag: kl. 08:15 - 15:00
 • Fredag: I Molde

Avd. Teknikk- og industriell produksjon - Vg1,Vg2: Ronny Guldstein

 Kontortid:

 • Onsdag: kl. 10:00 - 14:30
 • Torsdag: kl. 08:15 - 14:30

Restaurant og matfag - Vg1, Vg2 og Design og handverk - Vg1, Vg2, Vg3: Inger Hollingsæter

Kontortid:

 • Tirsdag: kl. 08:15 - 12:45
 • Onsdag: kl. 08:15 - 10:30 + 12:30 - 14:15
 • Fredag: kl. 08:15 - 12:15