Skolehelsetjenesten

Målet for skolehelsetjenesten er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse. 

Hva - Plakaten vår viser eksempel på ulike temaer du kan ta opp hos helsesjukepleiar. Elever, foreldre eller lærere kan ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov. Vi kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser.   Helsesjukepleiarar har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell.     

Hvor - Helsesjukepleiar har kontor i elevtjenesten, innerst i hjørnet. Hvis vi ikke er på kontoret, så kan du gjerne sende SMS eller epost.

Når - Helsesjukepleiar er tilstede på skolen hver dag. Om vi ikke er tilstede henger vi opp lapp på døra med informasjon. Avtale hos helsesjukepleiar er gyldig fravær, husk å få med lapp.

HFU – helsestasjon for ungdom

Lavterskel-tilbud til ungdom mellom 13 – 25 år for de som oppholder seg i kommunen. Gratis!

På grunn av korona må vi nå ha timebestilling, kontakt telefon: 40853517. 

Åpent onsdager og torsdager kl. 16.00–19.00 (Moa Helsehus)

Selvtest av SOI (seksuelt overførbare infeksjoner)

Helsesjukepleiar, lege, psykiatrisk sykepleier

Supplement til skolehelsetjenesten

På Borgund vgs har vi 3 helsesjukepleiarar:

Solveig Bae Nordal, tlf 958 00 801 epost: solveig.bae.nordal@alesund.kommune.no

Inger Helen Breivik, tlf 906 09 824 epost: inger.helen.skarshaug.breivik@alesund.kommune.no 

Ragnhild Høydalsvik, tlf 957 36 057 epost: ragnhild.cecilie.hoydalsvik@alesund.kommune.no  

 

Snarvegar

Dokumenter